• Julkaisut
  • Sponda Oyj:n vuosikertomus 2014, tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Sponda Oyj:n vuosikertomus 2014, tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Sponda Oyj                 
Pörssitiedote          
20.02.2015 klo 10:00

Sponda Oyj:n vuosikertomus 2014, tilinpäätös sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj:n vuoden 2014 vuosikertomus, tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sponda.fi.

Suomen- ja englanninkielisenä julkaistu verkkovuosikertomus sisältää tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Spondan ensimmäinen integroitu vuosikertomus

Sponda raportoi vastuullisuustyöstään Global Reporting Initiativen (GRI) -raportointiohjeiston mukaisesti. Vuoden 2014 vuosikertomus on Spondan ensimmäinen GRI G4 -raportointiohjeiston mukainen integroitu vuosikertomus.

Vuoden 2014 vuosikertomuksessa Sponda kertoo toimintansa kannalta keskeisimmistä megatrendeistä, joita ovat kaupungistuminen, ilmastonmuutos, yhteisöllisyys ja digitalisoituminen.

Verkkovuosikertomuksen materiaalipankista voi ladata vuosikertomuksen keskeiset osiot pdf- ja excel-dokumentteina osoitteesta:
http://annualreport2014.sponda.fi/fi. Verkkosivuilla voi myös koostaa räätälöidyn raportin.

Sponda Oyj

Lisätietoja:
Pia Arrhenius, yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja,
puh. 040 527 4462

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

Release attachment: