• Julkaisut
  • Sponda Oyj:n vuosikertomus 2011 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Sponda Oyj:n vuosikertomus 2011 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Sponda Oyj             
Pörssitiedote    
27.2.2012 klo 15:00

Sponda Oyj:n vuosikertomus 2011 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Sponda Oyj:n vuoden 2011 vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sponda.fi.

Suomen- ja englanninkielisenä julkaistu vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja yhtiön vastuullisuutta koskevan raportin. Verkkovuosikertomuksen materiaalipankista voi ladata vuosikertomuksen keskeiset osiot pdf- ja excel-dokumentteina http://www.annualreport2011.sponda.fi

Verkkovuosikertomuksen lisäksi Sponda julkaisee lyhyen koosteen vuoden 2011 keskeisimmistä luvuista viikolla 12/2012 ilmestyvässä painetussa yleisesitteessä. Esite lähetetään postitse julkaisun tilaajille. Yleisesitteen voi tilata osoitteesta www.sponda.fi > Media> Julkaisujen tilaus.

Sponda Oyj

Lisätietoja:

Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 040-527 4462

Sponda Oyj on Suomen ja Venäjän suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,2 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,5 miljoonaa neliömetriä.

Release attachment: