• Julkaisut
  • Sponda Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty välimies

Sponda Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty välimies

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Sponda Oyj                                         
Pörssitiedote                                       
23.10.2017 klo 15:30

Sponda Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty välimies

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on määrännyt yksijäsenisen välimiesoikeuden muiden kuin Polar Bidco S.à r.l:n (”Polar Bidco”) omistuksessa olevien Sponda Oyj:n (”Sponda”) osakkeiden lunastamista koskevaan lunastusmenettelyyn. Välimiesoikeuden muodostaa asianajaja, OTT Justus Könkkölä.

Sponda tiedotti aiemmin, että Polar Bidco on 26.7.2017 käynnistänyt Spondan vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölaissa tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Spondan osakkeet.

Sponda Oyj

Sponda lyhyesti:

Sponda on Suomen suurimpien kaupunkien kaupallisiin kiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää liiketiloja, toimistotiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala oli noin 1,2 miljoonaa neliömetriä 30.6.2017.