• Julkaisut
  • Sponda Oyj:n tilinpäätös 2017 on julkaistu

Sponda Oyj:n tilinpäätös 2017 on julkaistu

Sponda Oyj             
Pörssitiedote
23.02.2018 klo 10:00

Sponda Oyj:n tilinpäätös 2017 on julkaistu

Sponda Oyj:n vuoden 2017 tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors.sponda.fi/fi-FI/reports-and-presentations. Tilinpäätös julkaistaan suomen- ja englanninkielisenä.

Spondan vastuullisuuskatsaus julkaistaan arviolta viikolla 11. Sponda raportoi vuosittain vastuullisuustyönsä tulokset ja tavoitteet Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeiston mukaisesti.

Sponda Oyj

Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander, puh. 040 754 5961

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,9 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.

Release attachment: