• Julkaisut
 • Sponda Oyj:n PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2017: Spondan vuosi jatkuu vakaana

Sponda Oyj:n PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2017: Spondan vuosi jatkuu vakaana

Sponda Oyj                                               
Pörssitiedote
4.8.2017 klo 8:30

Sponda Oyj:n PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2017:

Spondan vuosi jatkuu vakaana

YHTEENVETO TAMMI-KESÄKUUSTA 2017 (vertailukausi 1.1.-30.6.2016)

 • Konsernin liikevaihto kasvoi 133,0 (126,9) milj. euroon.
 • Nettotuotot olivat 96,5 (92,3) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 71,8 (95,6) milj. euroa. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta -20,7 (3,0) milj. euroa.
 • Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,19 (0,21) euroa.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3 807,5 (3 713,2) milj. euroa.
 • Nettovarallisuus/osake (NAV) oli 5,13 (5,04) euroa.
 • Taloudellinen vuokrausaste oli 89,1 (89,1) %.

YHTEENVETO HUHTI-KESÄKUUSTA 2017 (vertailukausi 1.4.-30.6.2016)

 • Liikevaihto oli 66,8 (67,6) milj. euroa.
 • Nettotuotot olivat 50,2 (50,2) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 27,5 (48,8) milj. euroa. Lukuun sisältyy käyvän arvon muutosta -21,7 (5,0) milj. euroa.
 • Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,11 (0,09) euroa.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

 4-6/20174-6/20161-6/20171-6/20161-12/2016
Liikevaihto, M€66,867,6133,0126,9259,0
Nettotuotot, M€50,250,296,592,3190,9
Liikevoitto, M€27,548,871,895,6206,7
Tulos/osake, €0,050,090,140,180,41
Operatiivinen kassavirta/osake, €0,110,090,190,210,40
Osakekohtainen oma pääoma, €  5,135,045,16
Omavaraisuusaste, %  46,646,347,4

EPRAN SUOSITUKSEN MUKAISET TUNNUSLUVUT

 4-6/20174-6/20161-6/20171-6/20161-12/2016
EPRA Earnings (operatiivinen tulos), M€31,233,158,153,9113,1
EPRA Earnings (operatiivinen tulos)/osake, €0,090,100,170,170,35
Oikaistu EPRA Earnings (operatiivinen tulos), M€31,533,259,854,9113,7
Oikaistu EPRA Earnings (operatiivinen tulos/osake), €0,090,100,180,170,35
EPRA, NAV (osakekohtainen nettovarallisuus), €  5,425,355,49
EPRA, NNNAV (oikaistu osakekohtainen nettovarallisuus), €  5,084,965,07
EPRA, Net Initial Yield, (alkutuotto), %  5,635,555,29
EPRA, ”topped-up” NIY, (oikaistu alkutuotto), %  5,645,575,31
EPRA Vacancy rate (vajaakäyttöaste), %  10,9310,9410,38
EPRA Cost Ratio (sisältäen vajaakäytön kustannukset), %    16,36
EPRA Cost Ratio (pois lukien vajaakäytön kustannukset), %    12,40

TOIMITUSJOHTAJA KARI INKINEN

Vuoden 2017 toinen neljännes oli Spondalle historiallinen. Kesäkuun alussa Polar Bidco S.á r.l. (The Blackstone Group LP:n lähipiiriyhtiöiden neuvomien rahastojen omistuksessa oleva yhtiö) julkisti ostotarjouksen koko yhtiön osakekannasta. Tarjottu hinta oli 5,19 euroa osakkeelta mikä vastasi sen hetken osakekurssiin nähden noin 20 % preemiota. Spondan hallitus suositteli ostotarjouksen hyväksymistä yksimielisesti ja päätti sille annetuin valtuutuksin jakaa osinkoa 0,12 euroa osakkeelta joka vähennettiin kauppahinnasta.

Heinäkuun 18. päivä Polar Bidco S.à r.l. julkisti lopullisen tuloksen, jonka mukaan heidän hallussaan oli 96,59 % Spondan osakkeista. Tarjousaikaa on jatkettu vielä tähän päivään, eli 4.8.2017 asti.

Spondan operatiivinen toiminta jatkui vakaana. Nettotuotot kasvoivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla suunnitellusti ja ylläpitokulut nousivat lähinnä kiinteistöverojen nousun vuoksi. Taloudellinen vuokrausaste säilyi muuttumattomana, 89,1 %.

Kiinteistökehitysprojektit etenivät suunnitellusti ja aikataulussa. Ratinassa pidettiin harjannostajaiset toukokuussa ja kohteen avautumiseen on vajaa vuosi. Ennakkovuokrausaste on nyt 53 % koko hankkeelle, ja kauppakeskukselle 64 %. Myös Vantaan Tikkurilaan rakennettavan toimisto- ja liiketilakiinteistön rakentaminen etenee aikataulussa. Ennakkovuokrausaste on 65 %.

Ainutlaatuinen Mothership of Work (MOW) -konseptimme uusin tulokas, MOW Stargate, avaa ovensa elokuussa. Tällöin Ruoholahdessa on tarjolla 300 mielenkiintoista työskentelypaikkaa MOWn uusille ja vanhoille jäsenille.  Henkilökunta ja palvelut ovat valmiina ovien avaukseen.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomen talouskasvu on alkuvuonna ollut ennakoitua vahvempaa ja sen odotetaan jatkuvan vahvana loppuvuoden. BKT:n kasvuennusteita on korjattu ylöspäin ja Valtiovarainministeriön ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 2,4 % vuonna 2017. Talouskasvu on vankemmalla pohjalla nyt kun yksityisen kulutuksen ja rakennusinvestointien lisäksi myös viennin ja tuotantoinvestointien kasvu on vahvistunut. Talouden nopealla vahvistumisella on positiivinen vaikutus myös työllisyyteen. Työttömyysasteessa vaikutus ei kuitenkaan vielä näy, minkä arvioidaan johtuvan piilotyöttömien aktivoitumisesta työnhakuun. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli 10,7 % toukokuun lopussa.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus omaan ja Suomen talouteen jatkuu vahvana. Kesäkuussa luottamusindikaattori oli 23,9 kun se vuoden 2016 kesäkuussa oli 14,9. Kuluttajahinnat nousivat alkuvuoden aikana, mutta Valtiovarainministeriön mukaan kasvu oli normaalia hitaampaa. Tilastokeskuksen mukaan inflaatio oli kesäkuun lopussa 0,7 prosenttia.

Talousindikaattorit

20162017*2018*2019*
Suomen BKT:n muutos, %1,92,41,61,5
Työttömyysaste, %8,88,58,17,8
Kuluttajahintaindeksi, %0,41,01,31,4

*) Ennusteet

Toimintaympäristön kuvauksessa on käytetty seuraavia lähteitä: Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus, Kesä 2017, (21.6.2017); Tilastokeskus (27.6.2017, 13.7.2017, 14.7.2017); KTI Transaction information service: Property transaction in Finland 2017.

Transaktiomarkkina (KTI)

Vuosi on jatkunut vilkkaana Suomen kiinteistömarkkinoilla. KTI:n transaktioseurannan mukaan vuoden toisen neljänneksen transaktiovolyymi oli 1,12 mrd euroa, mikä on alhaisempi verrattuna vuoden takaiseen ajanjaksoon verrattuna (Q1/2016: 2,39 mrd euroa), mutta korkeampi kuin toisen neljänneksen volyymit keskimäärin. Alkuvuoden kumulatiiviseksi volyymiksi muodostui siten 2,22 mrd euroa (H1/2016: 3,63 mrd euroa). Volyymista 47 % oli ulkomaisten toimijoiden hankintoja.

Prime-tuottovaatimukset

Catella Propertyn tietojen mukaan toimisto- ja liiketilojen prime-tuottovaatimukset laskivat edelleen alkuvuoden aikana. Toimistotilojen prime-tuottovaatimus oli kesäkuun lopussa 4,3 (4,5) prosenttia ja liiketilojen 4,5 (4,7) prosenttia. Pääkaupunkiseudulla toimistotilojen prime-tuottovaatimukset vaihtelivat välillä 4,3-6,7 (4,5-6,8) prosenttia ja Helsingin ydinkeskustassa välillä 4,3-5,5 prosenttia. Tampereen toimistotilojen prime-tuottovaatimus oli 6,75 (6,75) prosenttia.

Toimistotilamarkkina

Catellan tietojen mukaan toimistotilojen vajaakäyttöaste pääkaupunkiseudulla nousi hieman alkuvuoden aikana ja oli kesäkuun lopussa 14,0 (13,9) prosenttia. Helsingissä vajaakäyttöaste oli 12,5 (11,6) prosenttia ja Helsingin ydinkeskustassa (CBD) 10,4 (14,0) prosenttia. Espoossa vajaakäyttöaste oli 19,5 (22,0) prosenttia ja Vantaalla 14,8 (14,8) prosenttia.

Pääkaupunkiseudun toimistoalueiden vuokratasot nousivat hiukan verrattuna viime vuoteen. Toimistotilojen keskimääräinen vuokrataso vaihteli välillä 162-318 (162-312) euroa/m2/vuosi. Helsingin ydinkeskustassa keskimääräinen vuokra nousi 318 euroon/m2/vuosi.

Tampereen toimistomarkkinan vajaakäyttöaste nousi 14,8 (13,6) prosenttiin. Vuokratasoihin ei ole tullut muutoksia ja ne vaihtelivat välillä 168-228 euroa/m²/vuosi.

Liiketilamarkkina

Pääkaupunkiseudulla liiketilojen vajaakäyttöaste laski alkuvuoden aikana 4,2 (5,3) prosenttiin. Helsingissä vajaakäyttöaste oli 3,4 (4,0) prosenttia ja keskustassa 1,8 (2,3) prosenttia. Helsingin ydinkeskustassa liiketilojen markkinavuokrataso nousi alkuvuoden aikana ja oli kesäkuun lopussa 540-1740 (540-1 680) €/m²/vuosi.

Tampereella liiketilojen vajaakäyttöaste vuoden vaihteessa oli 5,3 (4,4) prosenttia ja Oulussa 5,9 (4,9) prosenttia. Tampereella vuokratasot vaihtelivat välillä 420-900 (420-900) ja Oulussa välillä 420-960 (480-1 020 ) euroa/m2/vuosi.

Uudisrakentaminen

Catellan mukaan pääkaupunkiseudulle rakennetaan uutta toimistotilaa yli 155 000 m2, joista suurimmat hankkeet ovat Helsingissä. Ylitarjontaa vähentää vanhojen toimistotilojen muuttaminen asunnoiksi ja hotelleiksi. Catellan mukaan vanhaa toimistokantaa puretaan ja muutetaan asunnoiksi noin 50 000 m2 vuodessa. Myös uusia liiketiloja valmistuu lähivuosien aikana runsaasti pääkaupunkiseudulle. Rakenteilla on 220 000 m2, joista osa rakennetaan purettujen liiketilojen paikalle.

KONSERNIN TULOS TAMMI-KESÄKUU 2017

Sponda-konsernin tulos oli ajanjaksolta tammikuu-kesäkuu 49,6 (58,5) milj. euroa. Tulos ennen veroja oli 47,5 (70,2) milj. euroa ja liikevoitto oli 71,8 (95,6) milj. euroa.

Kauden nettotuotot olivat 96,5 (92,3) milj. euroa. Nettotuottojen kasvun taustalla vertailukauteen on Forumin kiinteistökauppa jonka tulosvaikutus sisältyy viime vuoden vertailulukuihin 1.3.2016 alkaen. Nettotuottojen kehitykseen negatiivisesti vaikuttavat erät ovat kiinteistöjen myynnit sekä vertailukelpoisen portfolion nettotuotot, yhteensä -1,4 milj. euroa. Markkinoinnin ja hallinnon kulut ylittivät viime vuoden tason 12,2 (11,4) milj. euroa lähinnä yhtiön osakekannasta tehdystä julkisesta ostotarjouksesta johtuen. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut olivat yhteensä 0,1 (0,5) milj. euroa.

Kauden aikana kirjattiin myyntivoittoa 10,4 (12,6) milj. euroa sekä sijoitus- että vaihto-omaisuuskiinteistöjen myynneistä. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos kaudella oli negatiivinen -20,7 (3,0) milj. euroa, mikä johtui pääosin kiinteistöveron nousun vaikutuksesta kiinteistöjen käypiin arvoihin. Konsernin tulokseen sisältyy 2,3 (1,3) milj. euron liikearvon poistoa. 

Kauden rahoitustuotot- ja kulut olivat -24,3 (-25,4) milj. euroa. Rahoitusnettoon vaikutti positiivisesti käytettyjen rahoituslähteiden hinta sekä aktivoidut korkokulut, kun taas korollisen velan määrä vaikutti negatiivisesti rahoitusnettoon.

IFRIC 21:n mukaan yhtiö kirjaa velan taseeseen sen syntymishetkellä. Yhtiö jaksottaa kiinteistöverot tuloslaskelmaan ajankulumisen perusteella.

KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1.-30.6.2017

Spondalla oli kesäkuun 2017 lopussa yhteensä 165 vuokrattavaa kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on n. 1,2 milj. m². Kiinteistöjen pinta-alasta noin 70 % on toimistotilaa, 17 % kauppakeskuksia ja 12 % logistiikkatilaa. Noin 1 % pinta-alasta on Venäjällä.

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, millä varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.

Kesäkuun 2017 lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot on tarkastanut ulkopuolinen arvioitsija sekä Suomessa (Catella Property Oy) että Venäjällä (CB Richard Ellis). Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kesäkuun 2017 lopussa 3,8 mrd euroa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos ensimmäisen vuosipuoliskon aikana oli -20,7 (3,0) milj. euroa, ja toisen neljänneksen aikana -21,7 (5,0) milj. euroa. Tuottovaatimukset laskivat etenkin Helsingin keskustan toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöissä. Negatiivinen arvonmuutos Suomessa johtui lähes kokonaan kiinteistöveron noususta. Venäjällä tuottovaatimuksia ei muutettu ja negatiivinen kehitys johtuu vuokratasojen laskuoletuksista.

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta

M€4-6/20174-6/20161-6/20171-6/20161-12/2016
Tuottovaatimusten muutokset (Suomi)15,217,115,217,160,1
Tuottovaatimusten muutokset (Venäjä)0,0-2,30,0-4,1-4,1
Kiinteistökehityksen hankkeista saatu kehitysvoitto2,42,15,43,97,4
Ajanmukaistamisinvestoinnit-9,5-5,6-18,5-12,5-31,0
Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Suomi)-18,45,4-9,613,712,6
Markkinavuokrien ja ylläpitokulujen muutos (Venäjä)-9,7-9,6-13,0-10,7-14,1
Valuuttakurssien muutos-1,7-0,2-0,3-2,4-2,1
Sijoituskiinteistöt yhteensä-21,77,0-20,75,028,7
Kiinteistörahastot0,0-2,00,0-2,0-2,0
Kiinteistörahastojen realisoituneet voitto-osuudet0,00,00,00,00,0
Konserni yhteensä-21,75,0-20,73,026,7

VUOKRAUSTOIMINTA

Sponda laskee katsauskaudelta kiinteistöjensä nettovuokratuottojen kehityksen yhtiön kaksi vuotta omistamassa vertailukelpoisessa kiinteistösalkussa EPRAn suositusten mukaisesti (nk. like-for-like net rental growth). Tammi-kesäkuulta tämä oli toimistokiinteistöissä 0,4 (0,9) % ja kauppakeskuksissa -5,6 (6,0) %. Vertailukelpoisia nettovuokratuottoja laski kiinteistöveron noususta johtuen kasvaneet ylläpitokulut.  Kaikki Spondan vuokrasopimukset Suomessa on sidottu elinkustannusindeksiin.

Taloudellinen vuokrausaste jakautui kiinteistötyypeittäin sekä maantieteellisesti seuraavasti:

%30.6.201731.3.201731.12.201630.9.201630.6.2016
Toimistokiinteistöt89,089,089,288,888,3
  Kantakaupunki92,892,691,891,591,5
  Ruoholahti82,682,785,085,084,6
  Muu pääkaupunkiseutu87,387,287,586,185,3
  Tampere91,993,393,495,997,1
  Muu Suomi76,478,078,278,058,0
Kauppakeskukset93,592,693,593,294,2
  Kantakaupunki93,191,992,492,494,2
  Muut94,193,895,494,594,2
Ei-strateginen omaisuus72,677,079,979,878,5
  Logistiikka71,374,274,072,873,4
  Venäjä73,979,584,885,381,9
Koko kiinteistökanta89,189,189,689,389,1

DIVESTOINNIT JA INVESTOINNIT

Sponda jatkaa kiinteistöportfolion kierrättämistä ja ei-strategisten kiinteistöjen myyntiä. Uudet investoinnit ja kiinteistökehityskohteet keskitetään toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöihin tunnistetuille kasvualueille. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on myyty sijoituskiinteistöjä yhteensä 9,8 milj. eurolla. Lisäksi vaihto-omaisuuskiinteistöjä on myyty 8,9 milj. eurolla.

Kiinteistökehityksen investoinnit kohdistuivat pääasiassa Ratinan kauppakeskuksen rakentamiseen ja Vantaan Tikkurilaan rakennettavaan toimisto- ja liiketilakokonaisuuteen.

Divestoinnit

M€1.4.-
30.6.2017
1.4.-
30.6.2016
1.1.-
30.6.2017
1.1.-
30.6.2016
1.1.-
31.12.2016
Myydyt sijoituskiinteistöt     
Myyntihinta4,93,39,88,336,7
Myyntivoitto/ -tappio *)0,9-0,23,00,00,8
Tasearvo4,03,56,88,335,9

*) Sisältää myyntikulut

Investoinnit

M€1.4.-
30.6.2017
1.4.-
30.6.2016
1.1.-
30.6.2017
1.1.-
30.6.2016
1.1.-
31.12.2016
Ostetut kiinteistöt-1,9-589,5-590,5
Ylläpitoinvestoinnit-9,5-5,6-18,5-12,5-31,0
Kiinteistökehitys-
investoinnit
-24,1-12,3-45,7-24,3-60,9
Investoinnit yhteensä-33,6-19,7-64,2-626,2-682,4

SPONDAN OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Liikkeelle lasketut osakkeet ja osakepääoma

Sponda Oyj:n osakepääoma oli kesäkuun 2017 lopussa 111 030 185 euroa ja liikkeelle laskettuja osakkeita oli 339 690 554 kappaletta.

Kaupankäynti osakkeella

Spondan osakkeet on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Osakkeen painotettu keskikurssi toisella vuosineljänneksellä oli 4,83 euroa. Korkein noteeraus oli 5,25 euroa ja alin 3,89 euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana noin 50 milj. kappaletta noin 242 milj. eurolla. Osakkeen päätöskurssi 30.6.2017 oli 5,07 euroa, ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 1 499 milj. euroa.

Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 20.3.2017 hallituksen omien osakkeiden hankintaan, ja valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutusta ei käytetty katsauskaudella.Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen myös päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutusta ei käytetty katsauskaudella.Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen harkintansa mukaan päättämään osingon maksamisesta enintään kahdessa erässä perustuen tilikaudelta 2016 vahvistettuun tilinpäätökseen. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,12 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutus käytettiin täysin katsauskaudella.

Omat osakkeet

Katsauskauden aikana Sponda ei ole omistanut omia osakkeita.

Polar Bidco S.à r.l.:n ostotarjous Spondan kaikista osakkeista

Polar Bidco S.à r.l., joka on The Blackstone Group L.P:n lähipiiriyhtiöiden neuvomien rahastojen omistuksessa oleva yhtiö, ja Sponda Oyj solmivat 5.6.2017 yhdistymissopimuksen. Sen mukaan Polar Bidco teki vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen ostaakseen kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat Spondan osakkeet. Spondan hallitus suositteli ostotarjouksen hyväksymistä. Ostotarjouksessa Spondan osakkeenomistajille tarjotaan 5,19 euron käteisvastiketta jokaista Spondan osaketta kohden, mikä vastaa yhteensä noin 1 763 miljoonan euron ostohintaa Spondan osakkeista. Tarkemmat tiedot ostotarjouksesta löytyvät Spondan internet-sivuilta osoitteesta http://sijoittajat.sponda.fi/fi-FI/tender-offer.

Osinko

Sponda Oyj:n hallitus päätti 5.6.2017 varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2017 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella maksaa osinkoa valtuutuksen mukaisen enimmäismäärän. Osinkoa maksettiin 0,12 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.6.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäivä oli 14.6.2017.

Polar Bidco S.à r.l:n Spondan kaikkia liikkeeseen laskettuja ja ulkona olevia osakkeita koskevan ostotarjouksen ehtojen mukaan osingon määrä alentaa ostotarjouksen mukaista osakekohtaista tarjoushintaa.

Osakkeenomistajat

Spondalla oli 30.6.2017 yhteensä 8 866 (31.3.2017: 11 022) osakkeenomistajaa, joiden omistus jakautui sektoreittain seuraavasti:

Osakkeiden määrä, kplOsuus osakkeista, %
Julkisyhteisöt yhteensä33 632 6779,90
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset yhteensä38 651 98611,38
Kotitaloudet19 656 3495,79
Yritykset yhteensä98 276 46628,93
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt yhteensä8 507 9692,51
Ulkomaat yhteensä1 585 2940,47
Hallintarekisteröidyt139 379 81341,03
Yhteensä339 690 554100,00

Spondan 10 suurinta osakkeenomistajaa on:

OsakkeenomistajaOsakkeet% osakkeista
1Mercator Invest Ab95 344 60828,07
2HC Fastigheter Holding Oy Ab34 181 17210,06
3Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma29 083 0708,56
4Stiftelsen för Åbo Akademi4 957 4301,46
5Valtion Eläkerahasto3 950 0001,16
6OP-Suomi Arvo -sijoitusrahasto1 698 9520,50
7OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto1 518 6780,45
8Skagen M2 Verdipapirfond758 9370,22
9Jane ja Aatos Erkon säätiö689 0000,20
10Norvestia Oyj688 1960,20
 Yhteensä172 870 04350,89

Liputusilmoitukset

Katsauskauden aikana ja sen jälkeen julkaistiin seuraavat liputusilmoitukset:

 • Pörssitiedote 7.6.2017: Polar Bidco S.à r.l.:n omistusosuus Sponda Oyj:n osakkeista on 7,50 % (25 465 390 osaketta).
 • Pörssitiedote 8.6.2017: Polar Bidco S.à r.l.:n omistusosuus Sponda Oyj:n osakkeista on 11,77 % (39 978 703 osaketta).
 • Pörssitiedote 6.7.2017: Polar Bidco S.à r.l.:n omistusosuus Sponda Oyj:n osakkeista on 15,18 % (51 570 566 osaketta).
 • Pörssitiedote 20.7.2017: Mercator Invest Ab:n omistusosuus Sponda Oyj: osakkeista on 0 % ja 0 kappaletta.
 • Pörssitiedote 20.7.2017: Polar Bidco S.à r.l.:n omistusosuus Sponda Oyj:n osakkeista on 96,78 % (328 748 635 osaketta).
 • Pörssitiedote 21.7.2017: Harwall Capital Oy Ab:n omistusosuus Sponda Oyj:n osakkeista on 0 % ja 0 kappaletta.
 • Pörssitiedote 21.7.2017: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistusosuus Sponda Oyj:n osakkeista 0 % ja 0 kappaletta.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUDET

Sponda arvioi, että sen vuoden 2017 riskit ja epävarmuustekijät liittyvän pääosin seuraaviin alueisiin:

Odotuksia heikompi talouden kehitys voi aiheuttaa vuokrausasteen laskua ja vuokralaisten maksukyvyn heikkenemistä. Samoin tilakysynnän muutos johtuen esimerkiksi teknologian kehityksestä voi vaikuttaa negatiivisesti vuokrausasteen ja nettotuottojen kehitykseen.

Pankkien vakavaraisuuden vahvistamisvaatimukset voi johtaa pankkirahoituksen saatavuudenheikkenemiseen. Epävarmuus maailmantalouden ja korkojen kehityksestä voi vaikuttaa muun velkarahoituksen hintaan.

Venäjällä riskit liittyvät pääosin Venäjän talouden kehitykseen ja sen vaikutukseen Spondan Venäjällä sijaitsevien kiinteistöjen myyntiin vuonna 2017.

NÄKYMÄT VUODELLE 2017

Sponda antaa tulevaisuuden näkymät vuodelle 2017 nettotuottojen kehityksen ja EPRA Earnings (oikaistu operatiivinen tulos) kehityksen osalta.

Nettotuotot

Sponda arvioi nettotuottojen vuonna 2017 olevan 182-192 milj. euroa. Arvio perustuu kiinteistöjen myynteihin vuonna 2016 ja arvioituihin myynteihin vuonna 2017. Lisäksi nettotuottojen kehitykseen vaikuttavat kiinteistöverojen korotus vuonna 2017 sekä yhden suuren kiinteistön tyhjeneminen ja peruskorjauksen aloitus.

EPRA Earnings (Oikaistu operatiivinen tulos)

Sponda arvioi yhtiön oikaistun operatiivisen tuloksen (EPRA Earnings) olevan vuonna 2017 106-116 milj. euroa. Arvio perustuu kiinteistöjen myynteihin vuonna 2016 ja arvioituihin myynteihin vuonna 2017. Lisäksi nettotuottojen kehitykseen vaikuttavat kiinteistöverojen korotus vuonna 2017 sekä yhden suuren kiinteistön tyhjeneminen ja peruskorjauksen aloitus.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Polar Bidco S.à r.l. julkisti 17.7. alustavan tuloksen tekemästään Sponda Oyj:n osakkeiden ostotarjouksesta. Tiedotteen voi lukea kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilta.

Polar Bidco S.à r.l. julkisti 18.7. lopullisen tuloksen tekemästään Sponda Oyj:n osakkeiden ostotarjouksesta. Tiedotteen voi lukea kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilta.

Polar Bidco S.à r.l. julkisti 19.7. täydentäneensä 12.6.2017 päivättyä tarjousasiakirjaa koskien ostotarjousta. Tiedotteen voi lukea kokonaisuudessaan yhtiön internet-sivuilta.

4.8.2017
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020 431 3311 tai 0400 402 653
Yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 020 431 3454 tai 040 527 4462
Talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander, puh. 020 431 3480 tai 040 754 5961

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Release attachment: