• Julkaisut
  • Sponda Oyj:n hallitus päätti maksaa osinkoa 0,12 euroa osakkeelta

Sponda Oyj:n hallitus päätti maksaa osinkoa 0,12 euroa osakkeelta

Sponda Oyj                                               
Pörssitiedote
5.6.2017 klo 9:05

Sponda Oyj:n hallitus päätti maksaa osinkoa 0,12 euroa osakkeelta

Sponda Oyj:n (”Sponda” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2017 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella maksaa osinkoa valtuutuksen mukaisen enimmäismäärän. Osinkoa maksetaan 0,12 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.6.2017 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 14.6.2017. Osinko maksetaan tilikaudelta 2016 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Päättäessään osingon maksamisesta hallitus on osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla arvioinut Yhtiön maksukykyä ja taloudellista asemaa.

Polar Bidco S.à r.l:n tänään julkistaman, Spondan kaikkia liikkeeseen laskettuja ja ulkona olevia osakkeita koskevan ostotarjouksen ehtojen mukaan osingon määrä alentaa ostotarjouksen mukaista osakekohtaista tarjoushintaa.

Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Kari Inkinen, toimitusjohtaja

Soitto- ja haastattelupyynnöt sijoittajasuhdepäällikkö Tua Stenius-Örnhjelmille, puh. 040 748 8864 tai tua.stenius-ornhjelm@sponda.fi


Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.