• Julkaisut
  • Sponda Oyj päätti vuoden 2016 osingon toisesta maksuerästä

Sponda Oyj päätti vuoden 2016 osingon toisesta maksuerästä

Sponda Oyj                   
Pörssitiedote       
28.11.2016 klo 11:30


Sponda Oyj päätti vuoden 2016 osingon toisesta maksuerästä

Sponda Oyj:n hallitus on tänään päättänyt yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2016 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella vuoden 2016 osingon toisesta maksuerästä. Osinkoa maksetaan 0,06 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.11.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 8.12.2016.

Valtuutuksen perusteella, tilikaudelta 2015 vahvistettuun tilinpäätökseen perustuen, jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,12 euroa osakkeelta. Ensimmäinen erä, 0,06 euroa osakkeelta, maksettiin 15.8.2016.

Edellä mainitut kaksi osingonmaksua muodostavat osan tilikaudelta 2016 maksettavasta osingosta, minkä kokonaismäärästä päättää 20.3.2017 kokoontuva varsinainen yhtiökokous.

Sponda Oyj

Lisätietoja: Kari Inkinen, toimitusjohtaja, 0400 402 653
 

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,7 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.