• Julkaisut
  • Sponda Oyj päätti suunnitelmasta maksaa osinkoa vuodelta 2016

Sponda Oyj päätti suunnitelmasta maksaa osinkoa vuodelta 2016

Sponda Oyj                                 
Pörssitiedote
4.8.2016 klo 8:32

Sponda Oyj päätti suunnitelmasta maksaa osinkoa vuodelta 2016

Sponda Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2016 päätti, että osinkoa tilikaudelta 2015 maksetaan 0,19 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen harkintansa mukaan päättämään osingon maksamisesta enintään kahdessa erässä vuoden 2016 tuloksesta perustuen tilikaudelta 2015 vahvistettuun tilinpäätökseen. Valtuutuksen perusteella jaettavan osingon enimmäismäärä on 0,12 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen antama valtuutus on voimassa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Sponda Oyj:n hallitus on tänään päättänyt yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2016 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella, että tilikaudelta 2015 vahvistettuun tilinpäätökseen perustuen osinkoa maksetaan yhtiön jakokelpoisista varoista 0,06 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.8.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 15.8.2016.

Osinkoa voidaan varsinaisen yhtiökokouksen 2016 antaman valtuutuksen ja hallituksen myöhemmän erillisen päätöksen perusteella tänään päätetyn osingonmaksun lisäksi vielä jakaa enintään 0,06 euroa osakkeelta. Suunniteltu osingonmaksupäivä tältä osin on 8.12.2016. Hallitus tekee joulukuussa 2016 maksettavaksi suunniteltua osinkoa koskevan varsinaisen päätöksen osingon maksamisesta, mukaan lukien osingon maksupäivästä ja täsmäytyspäivistä sekä muista osingonmaksuun liittyvistä toimenpiteistä erikseen.

Edellä mainitut kaksi osingonmaksua muodostavat osan tilikaudelta 2016 maksettavasta osingosta, minkä kokonaismäärästä päättää vuonna 2017 kokoontuva varsinainen yhtiökokous.

Sponda Oyj


Lisätietoja: Kari Inkinen, toimitusjohtaja, 0400 402 653

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,7 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.