• Julkaisut
  • Sponda on päivittänyt tiedonantopolitiikkaansa

Sponda on päivittänyt tiedonantopolitiikkaansa

Sponda Oyj                                         
Pörssitiedote               
3.2.2017 klo 8:36

Sponda on päivittänyt tiedonantopolitiikkaansa

Sponda on päivittänyt tiedonantopolitiikkaansa, jossa kuvataan Spondan keskeiset periaatteet ja menettelytavat, joiden mukaan Sponda viestii pääomamarkkinoiden eri osapuolten kanssa.

Päivitetyssä tiedonantopolitiikassa on täsmennetty mitä Sponda jatkossa tiedottaa pörssitiedotteina. Sponda julkistaa pörssitiedotteena Spondaa välittömästi koskevan sisäpiiritiedon EU:n markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen (MAR) mukaisesti.

Pörssitiedotteilla julkistetaan sisäpiiritieto kuten merkittävät yrityskaupat, strategian muutokset, merkittävät ja strategisesti tärkeät investoinnit ja divestoinnit sekä muut tapahtumat.

Päivitetty tiedonantopolitiikka tulee voimaan 3.2.2017 alkaen ja se on julkaistu Spondan verkkosivuilla osoitteessa: http://sijoittajat.sponda.fi/fi-FI/governance/disclosure-policy

Lisätietoja: Pia Arrhenius, yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 431 3454 tai 040 527 4462

Sponda Oyj

Kari Inkinen
Toimitusjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.