• Julkaisut
  • Sponda on kiinteistöalan GRESB-tutkimuksen Sector Leader vuonna 2017

Sponda on kiinteistöalan GRESB-tutkimuksen Sector Leader vuonna 2017

Sponda Oyj                                               
Lehdistötiedote                            
8.9.2017 klo 09:45

Sponda on kiinteistöalan GRESB-tutkimuksen Sector Leader vuonna 2017

Sponda jatkaa parhaiden kiinteistöalan yritysten joukossa kansainvälisessä vastuullisuuden Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -tutkimuksessa. Spondan tulos oli omassa verrokkiryhmässään Pohjoismaiden paras. Sponda valittiin myös vuoden 2017 Sector Leaderiksi, joka osoittaa erinomaista kestävän kehityksen johtajuutta omalla sektorillaan. Sponda saavutti arvioinnissa täydet viisi tähteä ja viidettä vuotta peräkkäin Green Star -tunnustuksen vastuullisesta työstään.

Sponda paransi tänä vuonna tulostaan lähes jokaisella tutkimuksen osa-alueella. Sponda otti toimialansa keskiarvoon nähden suuria harppauksia muun muassa vastuullisuuden riskien ja mahdollisuuksien hallinnassa, kiinteistöjen ympäristövaikutusten mittaamisessa ja vähentämisessä, kiinteistöjen ympäristösertifioinneissa sekä sidosryhmävuorovaikutuksessa. Myös kiinteistökehityksen ympäristövastuun osa-alueella erotuttiin selvästi verrokkiryhmästä.

”On hienoa, että vastuullisuustyömme saa jälleen kansainvälistä tunnustusta. Sijoittumisemme kiinteistöalalla arvostetun vastuullisuustutkimuksen kärkeen osoittaa, että teemme oikeita asioita. Vastuullisuustyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, ja haluankin kiittää kaikkia Spondan ympäristövastuun kehityksessä mukana olevia sidosryhmiä erinomaisesta työstä”, kertoo Spondan ympäristövastuupäällikkö Hannamari Koivula.

GRESB-tutkimuksella mitataan kiinteistöalan yritysten toimintaa kestävän kehityksen edistämiseksi. Vuodesta 2009 käytössä ollut arviointi kattaa kaikki yritysvastuun osa-alueet ja yrityksiä arvioidaan kokonaisvaltaisesti yhtiötason vastuullisuuden johtamisesta, kiinteistöjen ympäristötehokkuudesta, sidosryhmäyhteistyöstä, riskienhallinnasta sekä kiinteistökehityksen vastuullisuudesta.

GRESBin osallistujamäärä on kasvanut vuosittain ja tänä vuonna arviointiin osallistui 850 yhtiötä ja rahastoa 62 maasta.

Sponda Oyj 


Lisätietoja: Hannamari Koivula, ympäristövastuupäällikkö, 040 581 9921

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.