• Julkaisut
  • Sponda oli Pohjoismaiden paras kiinteistösijoitusyhtiö Carbon Disclosure Project -arvioinnissa

Sponda oli Pohjoismaiden paras kiinteistösijoitusyhtiö Carbon Disclosure Project -arvioinnissa

Sponda Oyj                    
Lehdistötiedote      
16.10.2014 klo 11:00

Sponda oli Pohjoismaiden paras kiinteistösijoitusyhtiö Carbon Disclosure Project -arvioinnissa

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda sai jälleen tunnustusta ilmastoraportoinnistaan Carbon Disclosure Project (CDP) -arvioinnissa. Sponda sijoittui tänä vuonna sekä Pohjoismaissa että Suomessa selkeästi keskimääräistä paremmin 92B pisteen tuloksella. Tulokset julkistettiin 15.10.2014 CDP Nordic 2014 -raportissa.

Sponda paransi viimevuotista tulostaan 78B pisteestä 92B pisteeseen (pisteasteikko: 0-100, luokitukset: A – E). Vuonna 2014 CDP:n vuosittaiseen kyselyyn vastanneiden suomalaisten yritysten keskiarvo oli 80B ja pohjoismaisten yritysten keskiarvo oli 80C. Arviointi perustuu maailmanlaajuiseen kyselyyn, johon vastasi tänä vuonna noin 2 000 pörssiyritystä. Suomesta kyselyyn vastasi tänä vuonna 42 yritystä. Sponda osallistui CDP-arviointiin jo kolmannen kerran.

CDP:n arvioinnissa mitataan yritysten kasvihuonekaasupäästöjä, päästötavoitteita, toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi, ilmastonmuutoksen liiketoimintariskejä ja -mahdollisuuksia sekä näiden raportointia. Voittoa tavoittelemattoman ja riippumattoman järjestön arviointi tarjoaa maailmanlaajuisen ja arvostetun pisteytysjärjestelmän yritysten ympäristötiedon mittaamiseen ja raportointiin.

Sijoittajat käyttävät CDP-raportoinnin tietoja yhä lisääntyvässä määrin yritysten vastuullisuuden arvioinnissa ja sijoituspäätöstensä tukena. CDP edustaa 767 sijoittajaa, joiden hallinnassa on yli kolmasosa koko mailman sijoitetusta pääomasta.

”Olen iloinen, että tavoitteemme ja toimemme kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi sai kiitettävän arvosanan. CDP-tuloksemme on parantunut vuosi vuodelta, mikä kertoo ympäristövastuutyömme ja vastuullisuusraportointimme kattavuudesta ja läpinäkyvyydestä. Kiinteistöjemme ympäristökuormituksen vähentäminen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Haluankin kiittää kumppaneitamme yhteistyössä saavutetusta tuloksesta”, Spondan ympäristövastuupäällikkö Hannamari Koivula sanoo.

Kiinteistöalalla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa ja energiatehokkuuden parantamisessa. Sponda pyrkii omalla toiminnallaan vaikuttamaan ilmastonmuutoksen torjuntaan kiinteistöjensä energiatehokkuutta parantamalla ja ympäristövaikutuksia pienentämällä.

Sponda Oyj

Lisätietoja: Hannamari Koivula, ympäristövastuupäällikkö, puh. 040-581 9921

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,3 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,4 miljoonaa neliömetriä.