• Julkaisut
  • Sponda myy 38 %:n omistusosuutensa Certeumissa

Sponda myy 38 %:n omistusosuutensa Certeumissa

Sponda Oyj
Pörssitiedote
14.10.2015, klo 13:00

Sponda myy 38 %:n omistusosuutensa Certeumissa

Kauppa

Sponda Oyj on allekirjoittanut tänään Spondan omistamien Certeum Oy:n osakkeiden kauppaa koskevan sopimuksen Tungsten Investment S.à r.l:n kanssa, joka on osa Blackstone Real Estate Partners Europe IV:ta. Spondan osakkeista saama kauppahinta on noin 190 milj. euroa, ja kaupan myyntivoitto on noin 7 milj. euroa. Kauppahintaa voidaan tarkistaa tavanomaisten ehtojen mukaisesti. Kaupan odotetaan toteutuvan 16.12.2015 mennessä, ja toteutuminen on ehdollinen kilpailuviranomaisten hyväksynnälle.

Kaupan taustat

Certeum perustettiin vuonna 2014 olennaisena osana Spondan uutta fokusoituneempaa strategiaa yhteisjärjestelyssä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varman, Valtion Eläkerahaston, Sponda Fund I:n, Sponda Fund II:n ja Sponda Fund III:n kanssa, jolloin osapuolet sopivat uuden logistiikka- ja teollisuuskiinteistösijoituksiin erikoistuneen yhtiön perustamisesta.

Certeum on logistiikka- ja teollisuuskiinteistösijoitusyhtiö, joka aloitti toimintansa syyskuussa 2014. Certeum on erikoistunut logistiikka- ja teollisuuskiinteistöjen omistamiseen, vuokraamiseen ja kehittämiseen. Sen omistamat 122 logistiikka- ja teollisuuskiinteistöä sijaitsevat pääosin Suomen suurimmissa kaupungeissa. Certeumin omistaman kiinteistövarallisuuden vuokrattava pinta-ala on noin 1,3 miljoonaa neliömetriä (30.6.2015).

Nyt sovittu Spondan Certeum-omistusosuuden myynti on Spondan strategian seuraava askel syyskuussa 2014 tiedotettujen suunnitelmien mukaan, jolloin Sponda tiedotti aikeistaan vähentää tulevaisuudessa omistusosuuttaan Certeumissa.

Sponda Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Kari Inkinen, toimitusjohtaja, +358 400 402 653 Pia Arrhenius, yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja, +358 40 527 4462

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.