• Julkaisut
  • Sponda myy 12 logistiikkakiinteistöä ja osuutensa kiinteistörahastoissa uuteen logistiikka- ja teollisuuskiinteistösijoitusyhtiöön

Sponda myy 12 logistiikkakiinteistöä ja osuutensa kiinteistörahastoissa uuteen logistiikka- ja teollisuuskiinteistösijoitusyhtiöön

Sponda Oyj                               
Pörssitiedote
30.4.2014, klo 8.45

Sponda myy 12 logistiikkakiinteistöä ja osuutensa kiinteistörahastoissa uuteen logistiikka- ja teollisuuskiinteistösijoitusyhtiöön

Sponda Oyj on allekirjoittanut aiesopimuksen, jossa se on sopinut myyvänsä 12 logistiikkakiinteistöä uudelle logistiikka- ja teollisuuskiinteistösijoitusyhtiö Certeum Oy:lle 216,7 milj. eurolla. Kiinteistöjen yhteenlaskettu velaton kauppahinta vastaa vuoden 2014 ensimmäisen neljänneksen käyvän arvon arvostusta.

Kauppa on osa kokonaisjärjestelyä, jossa Sponda on yhdessä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman, Sponda Fund I:n (SF I), Sponda Fund II:n (SF II) sekä Sponda Fund III:n (SF III) kanssa sopinut uuden logistiikka- ja teollisuuskiinteistösijoituksiin erikoistuneen yhtiön perustamisesta ja siitä, että kyseinen yhtiö hankkii Spondan 12 logistiikkakiinteistön lisäksi 22 logistiikka- ja teollisuuskiinteistöä Varmalta, sekä SF I:n, SF II:n ja SF III:n tai kaikki näiden omistamat kiinteistöyhtiöt. Hankittavien kiinteistöjen yhteenlaskettu arvo on n. 920 milj. euroa. Spondasta tulee osana kokonaisjärjestelyä uuden yhtiön vähemmistöosakkeenomistaja arviolta enintään 38 %:n omistusosuudella.

Spondan rahastoihin sijoittaman oman pääoman käypä arvo oli maaliskuun 2014 lopussa 74,8 milj. euroa. Sponda arvioi, että kauppahinta ylittää tämän käyvän arvon noin 2,6 milj. eurolla.

Kaupan taustat

Syyskuussa 2013 Spondan hallitus vahvisti yhtiön uuden strategian, jonka päätavoitteina ovat liiketoimintarakenteen yksinkertaistaminen, aiempaa keskitetympi kiinteistöomistaminen sekä kannattava kasvu Helsingissä ja Tampereella toimisto- ja kauppakeskuskiinteistöissä. Strategian mukaisesti Sponda suunnittelee logistiikkakiinteistöjen ja Venäjällä sijaitsevien kiinteistöjen myymisestä. Lisäksi Spondan strategiana on luopua kiinteistörahastotoiminnasta.

Kaupan kohteet ja niiden vaikutus Spondan tulokseen

Kaupan kohteena olevat logistiikkakiinteistöt ovat:

KiinteistöOsoiteVuokrattava pinta-ala (m²)
Malmin Kankirauta KkoyKankiraudantie 6, Helsinki6 603
Ruosilantie 14 KkoyRuosilantie 14, Helsinki11 307
Ruosilantie 16 KkoyRuosilantie 16, Helsinki23 144
Ruosilantie 18 KkoyRuosilantie 18, Helsinki5 960
Espoon Juvanpuisto KoyJuvan Teollisuuskatu 23,
Espoo
11 291
Olarintörmä KoyOlarinluoma 14, Espoo5 368
Kuninkaankaari KoyHeidehofintie 2, Vantaa15 967
Kuninkaankruunu KoyHeidehofintie 4, Vantaa8 585
Vantaan Honkatalo KoyVanha Porvootie 229, Vantaa56 314
Vantaan Vanha Porvoontie 231 Koy Vanha Porvoontie 231, Vantaa 16 989
Tonttipaino KoyToinen savu 8, Vantaa5 974
Vantaan Kuussillantie 27 KoyKuussillantie 27, Vantaa4 164

Kohteiden keskimääräinen taloudellinen vuokrausaste on tällä hetkellä 80,2 %. Keskimääräinen nettotuotto on tällä hetkellä 7,2 %. Spondan omistusosuutta vastaava osuus uuden yhtiön tuloksesta tullaan kirjaamaan kaupan loppuunsaattamisen jälkeen ”Osuus osakkuusyritysten tuloksesta” -rivillä tuloslaskelmassa. Järjestelyn vaikutus Spondalle on pitkällä aikavälillä kassavirtaneutraali.

”Logistiikkakiinteistöjen myynnit ovat viime syksynä julkistetun strategiamme mukaiset. Samoin kiinteistörahastojen, tai niiden omistamien kiinteistöyhtiöiden, myynti on uuden strategian mukainen. Erityisen tyytyväinen olen siitä, että myynnit saatiin toteutettua joko ensimmäisen neljänneksen käypään arvoon tai hieman sen yli.

Uuden kiinteistösijoitusyhtiö Certeumin perustaminen Suomeen luo varmasti lisää mielenkiintoa koko kiinteistösektoriimme. On hienoa olla perustajajäsenenä uudessa yhtiössä muiden vahvojen sijoittajatahojen kanssa. Tavoitteemme on saada uusi yhtiö toimimaan täydellä vauhdilla loppuvuodesta 2014.”, sanoo Spondan toimitusjohtaja Kari Inkinen.

Certeum Oy

Certeumin keskeisiä osakkeenomistajia tulevat kaupan loppuunsaattamisen jälkeen olemaan Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma, Sponda Oyj ja Valtion Eläkerahasto. Lisäksi osakkeenomistajaksi tulevat kiinteistörahastojen SF I:n, SF II:n ja SF III:n osuudenomistajat tai kiinteistörahastot kaupan lopullisesta rakenteesta riippuen. Spondan omistusosuus uudessa yhtiössä tulee olemaan kaupan loppuunsaattamisen jälkeen arviolta enintään 38 %, ja Sponda on sitoutunut olemaan myymättä osakkeita Certeumin kevään 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Strategiansa mukaisesti Sponda aikoo vähentää omistustaan yhtiössä tulevaisuudessa.

Certeum on osana kauppaa sopinut hankkivansa kiinteistöjä yhteensä n. 920 milj. eurolla. Yhtiö suunnittelee rahoittavansa kaupan osittain velkarahoituksella ja on saanut järjestelyn rahoittamiseksi tarvittavat ehdolliset sitoumukset rahoittajatahoilta. Yhtiön loan-to-value (LTV) tulee olemaan n. 50 %. Yhtiö arvioi saattavansa kaupan päätökseen syyskuun 2014 loppuun mennessä tavanomaisten yrityskaupan ehtojen täytyttyä.

Spondan tulevaisuuden näkymät vuodelle 2014

Yritysjärjestelyn vuoksi Sponda muuttaa tulevaisuuden näkymiään vuodelle 2014 nettotuottojen kehityksen osalta. Taloudellisen vuokrausasteen ennuste ei
muutu.

Taloudellinen vuokrausaste Sponda arvioi, että konsernin kiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste on vuoden 2014 lopussa vuoden 2013 lopun tasolla. Näkymä perustuu Suomen taloudenhitaaseen positiiviseen kehitykseen sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin päättyviin vuokrasopimuksiin.

Nettotuotot Aiemman näkymän mukaan vuoden 2014 nettotuottojen (pl. myynnit) arvioitiin olevan vuoden 2013 tasolla. Kun järjestely toteutuu, Sponda arvioi nettotuottojen vuonna 2014 lopussa oleva 175-183 milj. euroa (mukaan lukien myytävien kohteiden nettotuotto omistusajalta). Näkymän muutos perustuu pääosin 12 logistiikkakiinteistön ja rahasto-osuuksien myyntien toteutumiseen syyskuun 2014 lopussa.

Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi

Sponda järjestää osavuosikatsauksen sekä kaupan julkistamisen yhteydessä suomenkielisen analyytikko- ja lehdistötilaisuuden 30.4.2014 klo 10.00 osoitteessa Sponda, Korkeavuorenkatu 45, Helsinki, neuvotteluhuone Vuosaari. Tiedote ja tiedotustilaisuuden esitysmateriaalit ovat tuloksen julkistamisen jälkeen nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.sponda.fi.

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään englanninkielisenä 30.4.2014 klo 11.30. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +358 (0)9 2313 9201, koodi: 943263, ja webcast-esitystä voi seurata osoitteessa: http://qsb.webcast.fi/s/sponda/sponda_2014_0430_q1

Puhelinkonferenssin nauhoite ja webcast-lähetys ovat myöhemmin kuunneltavissa ja katsottavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.sponda.fi >sijoittajat > taloudellista tietoa.

Sponda Oyj

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Kari Inkinen, 0400-402 653
yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, 040-527 4462
talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt, 0400-472 313