• Julkaisut
  • Sponda myi maa-alueita pääkaupunkiseudulta

Sponda myi maa-alueita pääkaupunkiseudulta

Sponda Oyj              
Pörssitiedote
10.2.2016 klo 13:40

Sponda myi maa-alueita pääkaupunkiseudulta

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj myi Espoon Vermosta asuntorakentamiseen kaavoitettuja maa-alueita Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle sekä Suomen Asunnot ja Tontit I Ky:lle. Asuntorakennusoikeuden toteuttajana toimii NCC Rakennus Oy, Asuminen.

Suomen Asunnot ja Tontit I Ky sijoittaa Suomessa sijaitseviin asuntotontteihin sekä asuntoihin ja sen yhtiömiehinä toimii kotimaisia instituutioita; Suomen Hypoteekkiyhdistys, Orionin Eläkesäätiö, Valion Eläkekassa, Merimieseläkekassa, Yleisradion eläkesäätiö, Apteekkien Eläkekassa, Rakennusliitto ry, Eläkekassa Verso sekä Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas.

Kauppahinta oli noin 23,2 miljoonaa euroa ja Sponda kirjaa kaupasta noin 11,2 miljoonan euron myyntivoiton.

Nyt sovitussa kiinteistökaupassa myytiin Spondan strategiaan sopimattomat asuntotuotantoon kaavoitetut maa-alueet. Yhtiön strategian mukaisesti Sponda keskittyy toimisto- ja liikekiinteistöjen omistamiseen.

Sponda Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
Kari Inkinen, toimitusjohtaja, +358 400 402 653

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,1 miljoonaa neliömetriä.