• Julkaisut
  • Polar Bidco on saanut omistusoikeuden Spondan vähemmistöosakkeisiin ja Spondan osakkeet poistuvat Nasdaq Helsingin pörssilistalta

Polar Bidco on saanut omistusoikeuden Spondan vähemmistöosakkeisiin ja Spondan osakkeet poistuvat Nasdaq Helsingin pörssilistalta

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA SE OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAISTA.

Sponda Oyj                                
Pörssitiedote
5.12.2017 klo 18:05

Polar Bidco on saanut omistusoikeuden Spondan vähemmistöosakkeisiin ja Spondan osakkeet poistuvat Nasdaq Helsingin pörssilistalta

Polar Bidco S.à r.l. (”Polar Bidco”) on tänään asettanut välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden Sponda Oyj:n (”Sponda”) vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn yhteydessä ja näin ollen saanut omistusoikeuden kaikkiin Spondan osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n mukaisesti. Vakuuden asettamisen ja omistusoikeuden siirtymisen jälkeen lunastusmenettelyssä mukana olevat Spondan vähemmistöosakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan ainoastaan lunastushinnan ja sille maksettavan koron.

Nasdaq Helsinki Oy (”Nasdaq Helsinki”) on 26.10.2017 Spondan hakemuksesta päättänyt poistaa Spondan osakkeet Nasdaq Helsingin pörssilistalta sen jälkeen, kun omistusoikeus kaikkiin Spondan osakkeisiin on siirtynyt Polar Bidcolle lunastusmenettelyssä osakeyhtiölain mukaisesti. Spondan osakkeiden noteeraus Nasdaq Helsingissä päättyy tänään Nasdaq Helsingin julkaiseman erillisen tiedotteen mukaisesti.

Sponda Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Niklas Nylander, puh. 040 754 5961

Sponda lyhyesti:

Sponda on Suomen suurimpien kaupunkien kaupallisiin kiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää liiketiloja, toimistotiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli noin 3,9 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala oli noin 1,2 miljoonaa neliömetriä 30.9.2017.