• Julkaisut
  • Pia Arrheniuksesta Spondan yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja

Pia Arrheniuksesta Spondan yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja

Sponda Oyj                      
Sijoittajauutinen    
20.3.2014 klo 9:00

Pia Arrheniuksesta Spondan yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj:n johtoryhmän jäsen Pia Arrhenius(s. 1968) on nimitetty Spondan yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtajaksi.

Aikaisemmin viestintä- ja sijoittajasuhdejohtajana toimineen Arrheniuksen tehtäväkenttä laajeni nimityksen myötä. Yhtiön viestinnän ja sijoittajasuhteiden lisäksi hän vastaa jatkossa myös Spondan yrityssuunnittelusta.

Spondan yrityssuunnittelussa keskeistä on strategiaprosessi ja yhtiön tulevaisuuden toimintamallien suunnittelu. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu asiakaskokemusprosessin, yhtiön palvelujen ja kiinteistöportfolion sekä yhtiörakenteen kehittäminen. Arrheniuksen nimityksellä halutaan vahvistaa yhtiön pitkän ajan suunnitteluprosessia ja näkemystä Spondan strategian mukaisten liiketoiminta-alueiden tulevaisuuden kehityssuunnista.

Pia Arrhenius tuli Spondan palvelukseen vuonna 2003, ja johtoryhmän jäsen hän on ollut vuodesta 2009 lähtien.

Sponda Oyj

Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 0400-402 653

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,3 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,4 miljoonaa neliömetriä.