• Julkaisut
  • Kauppakeskus Eloon valmistuu Suomen ensimmäinen yli megawatin kattorakenteinen aurinkovoimala

Kauppakeskus Eloon valmistuu Suomen ensimmäinen yli megawatin kattorakenteinen aurinkovoimala

Sponda Oyj                               Lehdistötiedote             7.10.2019 klo 9:30

Kauppakeskus Eloon valmistuu Suomen ensimmäinen yli megawatin kattorakenteinen aurinkovoimala

Ylöjärvellä sijaitsevalle, Spondan omistamalle kauppakeskus Elon katolle valmistuu marraskuussa 2019 yksi Suomen suurimmista ja ensimmäinen yli miljoonan watin kattorakenteinen aurinkovoimala. Voimalaitoksen rakentaa Helen Oy.

Kauppakeskuksen katolle asennetaan yhteensä 3 186 aurinkopaneelia. Asennusalueen koko on noin 12 000 neliömetriä, joka on noin 40 % kauppakeskuksen katon kokonaispinta-alasta. Aurinkovoimalan avulla Kauppakeskus Elon hiilidioksidipäästöjä vähennetään jopa 194 000 kilogrammaa vuodessa. Elon kokonaissähkönkulutuksesta noin 24 % katetaan näin aurinkovoimalla.

Aurinkovoimala koetaan vastuullisimmaksi tavaksi tuottaa sähköä

Osana Spondan vastuullisuusstrategiaa on kasvattaa energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian osuutta energian kokonaiskulutuksessa. Ilmastotavoitteet ja ilmastonmuutoksen vastaiset toimet ovat erittäin tärkeitä myös Spondan asiakkaille ja muille sidosryhmille yhtiön keväällä toteuttaman sidosryhmäkyselyn mukaan.

”Otamme kaikessa tekemisessämme huomioon ympäristövastuunäkökulman. Sijoituimme tänä vuonna kansainvälisessä vastuullisuuden Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -tutkimuksessa Euroopan parhaaksi kiinteistöalan yritysten joukossa. Tämä tunnustus osoittaa, että teemme oikeita asioita vastuullisuuden eteen. Myös kunnilla ja kaupungeilla, kuten Ylöjärvellä, on omia ilmastotavoitteita, joiden toteutumista haluamme edistää”, Spondan vastuullisuuspäällikkö Pirkko Airaksinen kertoo.

Ylöjärven kaupunki on ollut mukana laatimassa uutta ilmastostrategiaa, jonka mukaan Tampereen kaupunkiseutu Ylöjärvi mukaan lukien pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Aurinkovoimalan rakentaminen Eloon tukee erinomaisesti tämän tavoitteen saavuttamista.

”Kauppakeskus Elo toimii voimalan myötä aurinkovoiman edelläkävijänä Pirkanmaalla. Voimalan avulla pystymme myös alentamaan kiinteistön ylläpitokustannuksia”, Elon kauppakeskuspäällikkö Timo Matinlompolo toteaa tyytyväisenä.

”Aurinkovoimala kattaa noin neljäsosan Elon kokonaissähkönkulutuksesta. Tämä määrä kuvastaa aurinkoenergian valtavaa potentiaalia Suomessa. Sen hyödyntäminen ei olekaan ainoastaan vastuullisuusteko, vaan usein myös taloudellisesti järkevää, kuten Elon tapauksessa”, Helenin tuoteryhmäpäällikkö Riku Kuikka kertoo.

Norstat Finlandin syksyllä 2018 Suomessa toteuttaman kuluttajille suunnatun vastuullisuustutkimuksen mukaan aurinkovoimala koetaan vastuullisimmaksi tavaksi tuottaa sähköä. Yli 56 prosenttia vastaajista nosti tutkimuksessa aurinkovoiman vastuullisimmaksi sähkön tuotantotavaksi. Seuraavaksi vastuullisimmaksi tuotantotavaksi noin 17 prosenttia vastaajista mainitsi tuulivoiman.

Sponda Oyj

Lisätietoja:

Pirkko Airaksinen, vastuullisuuspäällikkö, Sponda Oyj, puh. 040 922 4220
Timo Matinlompolo, kauppakeskuspäällikkö, kauppakeskus Elo, Sponda Oyj, puh. 050 383 7848
Riku Kuikka, tuoteryhmäpäällikkö, Helen Oy, puh. 041 505 1100

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle.

Helen Oy tarjoaa helpompaa ja mutkattomampaa arkea lähes 500 000 asiakkaalle Suomessa. Yhtiö kehittää fiksumpaa hiilineutraalia energiajärjestelmää, jonka avulla jokainen voi tuottaa, käyttää ja säästää energiaa ympäristöä kunnioittaen. Helenin tavoitteena on saavuttaa energiantuotannossa sataprosenttinen hiilineutraalius 2035.