Ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Sponda Oyj                 
Pörssitiedote           
1.12.2016 klo 11:00

Ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta
 

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisesti Mercator Invest Ab on ilmoittanut, että 1.12.2016 lukien sen omistusosuus Sponda Oyj:n osakkeista on 28,07 prosenttia.

Yritys Oy PALSK Ab on 30.11.2016 sulautunut yritykseen Mercator Invest Ab. Oy PALSK Ab:n omistamat 42 163 745 kpl Sponda Oyj:n osaketta (12,41 % osakkeista ja äänistä) on siten siirtynyt Mercator Invest Ab:lle.


Kohdeyhtiön nimi: Sponda Oyj
Liputusvelvollinen: Mercator Invest Ab
Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 1.12.2016
Kappalemäärä: 93 344 608 osaketta 
Osuus osakkeista: 28,07 %
Osuus äänimäärästä: 28,07 %

Sponda Oyj 
 

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,7 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.