Ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Sponda Oyj
Pörssitiedote
2.10.2015 klo 15:30

Ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisesti APG Asset Management N.V. (”APG”) on ilmoittanut, että 1.10.2015 lukien sen omistusosuus Sponda Oyj:n osakkeista on alittanut 1/20 (5 %) rajan, ja APG:n tämänhetkinen omistus Sponda Oyj:n osakkeista on 4,98 %.

Kohdeyhtiön nimi: Sponda Oyj
Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 1.10.2015
Kappalemäärä: 14 107 632 osaketta
Osuus osakkeista: 4,98 %
Osuus äänimäärästä: 4,98 %

Sponda Oyj

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.