Ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Sponda Oyj                      
Pörssitiedote
1.4.2016 klo 08:57

Ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisesti Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (”Varma”) on ilmoittanut, että 31.3.2016 lukien sen omistusosuus Sponda Oyj:n osakkeista on alittanut kymmenen (10) prosenttia, ja Varman tämänhetkinen omistus Sponda Oyj:n osakkeista on 8,56 %.

Kohdeyhtiön nimi: Sponda Oyj
Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 31.3.2016
Kappalemäärä: 29 083 070 osaketta
Osuus osakkeista: 8,56 %
Osuus äänimäärästä: 8,56 %

Sponda Oyj

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi,jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,7 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.