Ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Sponda Oyj                      
Pörssitiedote
1.4.2016 klo 9:45

Ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

Sponda Oyj (”Sponda” tai ”Yhtiö”) on 31.3.2016 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen Forum Fastighets Ab:n (”Forum Fastighets”) omistusosuuden muutoksesta. Sponda on toteuttanut 29.2.2016 julkistamansa merkintäetuoikeusannin (”Osakeanti”). Forum Fastighets merkitsi Osakeannissa antamansa lisämerkintäsitoumuksen perusteella 37.219.116 Yhtiön uutta osaketta sekä ostamillaan merkintäoikeuksilla 15.961.747 Yhtiön uutta osaketta. Tämän lisäksi Forum Fastighets on 31.3.2016 ostanut Spondan Osakeantia edeltävän suurimman osakkeenomistajan Oy Palsk Ab:n koko osakekannan, ja Oy Palsk Ab:n omistamat 42.163.745 osaketta siirtyvät Forum Fastighets -konsernin omistukseen. Tämän seurauksena 1.4.2016 lukien Forum Fastighetsin omistusosuus Sponda Oyj:n osakkeista on ylittänyt 25 prosentin rajan, ja sen tämänhetkinen omistus Sponda Oyj:n osakkeista on 28,07 prosenttia. Föreningen Konstsamfundet r.f. omistaa noin 66 prosenttia Forum Fastighetsista.

Kohdeyhtiön nimi: Sponda Oyj
Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 1.4.2016
Kappalemäärä ennen omistusosuuden muuttumista: 0 osaketta
Kappalemäärä omistusosuuden muuttumisen jälkeen: 95.344.608 osaketta
Osuus osakkeista: 28,07 %
Osuus äänimäärästä: 28,07 %

Sponda Oyj

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,7 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.