• Julkaisut
  • Finanssivalvonta on hyväksynyt Sponda Oyj:n 175 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen

Finanssivalvonta on hyväksynyt Sponda Oyj:n 175 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen

Sponda Oyj
Pörssitiedote
27.5.2015, klo 13:40

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Singaporessa

Finanssivalvonta on hyväksynyt Sponda Oyj:n 175 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen

Sponda Oyj (Sponda) tiedotti 12.5.2015 laskevansa liikkeeseen 175 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Viisivuotinen laina erääntyy 20.5.2020. Lainalle maksetaan kiinteää 2,375 prosentin vuotuista korkoa.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt joukkovelkakirjalainan listalleottamista varten laaditun esitteen. Listalleottoesite on saatavilla torstaista 28.5.2015 lähtien englanninkielisenä Spondan internet-sivuilla osoitteesta www.sponda.fi > Sijoittajat > Rahoitus.

Sponda on 22.5.2015 jättänyt NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle hakemuksen edellä mainitun joukkovelkakirjalainan ottamiseksi julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Joukkovelkakirjalaina otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 29.5.2015.

Helsingissä 27. päivänä toukokuuta 2015

Sponda Oyj

Lisätietoja: Kari Inkinen, toimitusjohtaja puh. 020 431 3311 tai 0400 402 653 ja Pia Arrhenius, yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja puh. 020 431 3454 tai 040 527 4462.

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Tiedotusvälineet www.sponda.fi

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi.

Tämän tiedotteen levittäminen tietyissä maissa voi olla rajoitettu lainsäädännöllä, ja henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai osan siitä haltuunsa, tulisi selvittää mahdolliset rajoitukset ja noudattaa niitä. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai ostaa tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita missään sellaisissa maissa, joissa arvopapereiden tarjoaminen tai myyminen vaatisi esitteen tai dokumentaation laatimista tai olisi laiton ennen arvopapereiden rekisteröimistä tai poikkeusluvan hankkimista tai tiettyjen ehtojen täyttämistä kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti.

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.