• Julkaisut
  • CORRECTION: Sponda Oyj:n vuosikertomus 2012 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

CORRECTION: Sponda Oyj:n vuosikertomus 2012 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Korjaus: Verkkovuosikertomuksen linkki korjattu alla olevaan tiedotteeseen.

Sponda Oyj                      
Pörssitiedote        
21.2.2013 klo 15:30

Sponda Oyj:n vuosikertomus 2012 sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistu

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj:n vuoden 2012 vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sponda.fi.

Suomen- ja englanninkielisenä julkaistu vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja yhtiön vastuullisuusraportin.

Ympäristövastuun tavoitteet saavutettiin

Sponda raportoi yritysvastuullisuudestaan Global Reporting Initiativen (GRI) ohjeistuksen mukaisesti. Vuoden 2012 vastuullisuusraportissa kerrotaan muun muassa, että Spondan kiinteistöjen energiankulutus laski ja kotimaan kiinteistöjen jätteiden hyötykäyttöaste nousi peräti 82 prosenttiin.

Verkkovuosikertomuksen materiaalipankista voi ladata vuosikertomuksen keskeiset osiot pdf- ja excel-dokumentteina http://annualreport2012.sponda.fi/fi. Verkkosivuilla voi myös koostaa räätälöidyn raportin.

Verkkovuosikertomuksen lisäksi Sponda julkaisee lyhyen koosteen vuoden 2012 keskeisimmistä luvuista viikolla 11/2013 ilmestyvässä painetussa yleisesitteessä. Esite lähetetään postitse julkaisun tilaajille. Yleisesitteen voi tilata osoitteessa www.sponda.fi > Media> Julkaisujen tilaus.

Sponda Oyj

Lisätietoja:
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 040-527 4462

Sponda Oyj on Suomen ja Venäjän suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,3 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,5 miljoonaa neliömetriä.

Release attachment: