• Artikkelit
  • Pitkän uran tehnyt Kari Inkinen: ”Kasvu syntyy kauas katsomalla”

Pitkän uran tehnyt Kari Inkinen: ”Kasvu syntyy kauas katsomalla”

Yli 13 vuotta Spondan toimitusjohtajana työskennelleen Kari Inkisen mukaan tulevaisuudessa ei enää riitä, että tarjotaan tiloja – on tarjottava myös sisältöjä.

Spondan toimitusjohtajana 13 vuotta työskennellyt Kari Inkinen siirtyi huhtikuussa yhtiön neuvonantajaksi ja hallituksen jäseneksi. Pyysimme pitkän uran tehnyttä miestä kertomaan, mitä asioita kuluneilta vuosilta on jäänyt mieleen – ja miltä alan tulevaisuus näyttää.

Mitä muutoksia toimialassa ja Spondassa on tapahtunut urasi aikana?

”Tulin taloon vuonna 2005. Vuosituhannen vaihteessa markkinat olivat vielä varsin suljetut ja kiinteistöihin sijoittivat käytännössä kotimaiset säätiöt ja eläkeyhtiöt. Toimintaa tehtiin kevyellä dokumentaatiolla ja in-house-menetelmin.

Nyt alalla toimii noin 50–100 kansainvälistä sijoittajaa. Ammattimaistuminen on tuonut touhuun ryhtiä ja osaamista – ja erilaista osaamista myös tarvitaan yhä enemmän.

”Vähän yli miljardin kokoisesta yhtiöstä on tullut yhtiö, jonka kiinteistöomistus on neljä miljardia euroa.”

Sponda on kasvanut urani aikana merkittävästi. Vähän yli miljardin kokoisesta yhtiöstä on tullut yhtiö, jonka kiinteistöomistus on neljä miljardia euroa.

Eteenpäin on menty strategian mukaisesti, olemme edelleen sama toimija, korkeatasoisten kiinteistöjen omistaja ja kehittäjä – ja laadukkaasti toimiva organisaatio. Toki matkan aikana on kokeiltu erilaisia kasvupolkuja – ja osasta visioita on jouduttu luopumaan.”

Pörssiaika oli Inkisen mukaan haastavaa mutta antoisaa. ”Kasvua arvostava pörssi suhtautuu pääomien kasvattamiseen kriittisesti – jota kiinteistösijoittaminen taas vaati. Toisaalta pörssissä olo opetti asioiden huolellista perustelua ja kannusti vastuullisuuteen”, Inkinen sanoo.

Miltä alan tulevaisuus näyttää?

”Hyvältä. Alalla on paljon toimijoita, jotka tekevät markkinoista likvidin. Tilanne antaa mahdollisuuksia kehittää myös alaa eteenpäin. Myös asiakkaat vaativat uudistumista. Enää ei riitä, että tarjotaan tiloja, vaan on tarjottava myös sisältöjä.

Kaupan alalla digitalisaatio ja verkkokauppa muuttavat kaupan rakennetta. Kauppakeskusten rooli kivijalkakauppojen korvaajina korostuu ja ne muuttuvat yhä enemmän oleskelu- ja viihtymispaikoiksi.

”Kauppakeskusten rooli kivijalkakauppojen korvaajina korostuu.”

Näen Spondan vahvuuksiksi jatkossakin ennakointikyvyn, aktiivisen kehitystyön ja paikallistuntemuksen. Tunnemme markkinan, paikalliset olosuhteet sekä alan viranomaiset – ja osaamme vastata etukenossa asiakkaiden tarpeisiin.

Uusi kansainvälinen omistaja tuo mukanaan uusia käytäntöjä ja prosesseja, joiden avulla voimme viedä omaa toimintaamme ja koko alaa eteenpäin. Myös teknologinen kehitys auttaa palvelemaan asiakkaita uudella tavalla. Tarjoamme edelleenkin toimitiloja, mutta palvelun sisällöt tulevat kehittymään merkittävästi.”

Mitä pitkä ura on opettanut – mikä on jäänyt erityisesti mieleen?

”Kun kehitetään asiakkuutta, portfoliota tai kaupunkiympäristöä, kaiken ydin on pitkäjänteisyys. Kiinteistösijoittamisessa on hyväksyttävä se, että asiat tapahtuvat hitaasti. Toisaalta strategiassa on varauduttava siihen, että kaikki muuttuu eli tuotteiden ja suunnitelmien on oltava muuntojoustavia.

”Kun kehitetään asiakkuutta, portfoliota tai kaupunkiympäristöä, kaiken ydin on pitkäjänteisyys.”

Pörssiaika oli haastavaa mutta antoisaa. Vaikka pörssi arvostaa kasvua, se suhtautuu pääomien kasvattamiseen kriittisesti – jota kiinteistösijoittaminen erityisesti vaatii. Toisaalta pörssissä olo opetti asioiden huolellista perustelua ja läpipohtimista – ja kannusti vastuullisuuteen.

Sponda on aikanani ollut tekemässä useita Suomen suurimpia kiinteistökauppoja ja kiinteistöjärjestelyjä. Vaikka kaupat ovat olleet laajoine osakeanteineen ja rahoitusjärjestelyineen varsin haastavia, niitä on kiva muistella jälkikäteen. Isot onnistumiset ovat vaatineet paljon pieniä onnistumisia – ja valtavasti työtä.”

Spondan uutena toimitusjohtajana aloitti huhtikuussa 2018 Kaj Aejmelaeus, joka toimi aiemmin H&M-konsernissa Head of Global Leasing -johtajana.

Julkaistu 4.5.2018

Jaa