• Artikkelit
  • Nämä asiat toimitilapäättäjiä mietityttävät juuri nyt! Spondan asiantuntijat vastaavat

Nämä asiat toimitilapäättäjiä mietityttävät juuri nyt! Spondan asiantuntijat vastaavat

Työelämän muutos herättää yrityksissä kysymyksiä omien työskentelytapojen kehittämisestä ja toimitilojen uudistamisesta. Spondan asiantuntijat vastaavat kolmeen ajankohtaiseen toimitilapäättäjiä mietityttävään kysymykseen.

1.Onko sijainnin arvo toimitilojen valinnassa vähentynyt, kun töitä tehdään yhä enemmän etänä?

Pikemminkin päinvastoin. Voisi sanoa, että työn tekemisen muutos, esimerkiksi etätyön kasvu ja projektityön lisääntyminen ovat nostaneet toimitilojen sijainnin keskiöön uudella tavalla. Kun työntekijät liikkuvat enemmän ja tarvitsevat entistä monimuotoisempia tiloja, on oleellista, että tapaamiset voidaan järjestää helposti saavutettavissa paikoissa.

Hyvä saavutettavuus tarkoittaa joillekin yrityksille sijaintia kaupungin ydinkeskustassa tai julkisen liikenteen solmukohdassa – joillekin hyvä sijainti voi tarkoittaa toimistotilaa pääväylien varressa ja mahdollisimman suurta määrää parkkipaikkoja.

”Työn tekemisen muutos, kuten etätyön kasvu ja projektityön lisääntyminen ovat nostaneet toimitilojen sijainnin keskiöön uudella tavalla.” 

Moni kauempana toimiva yritys paikkaa etäistä sijaintiaan vuokraamalla työ- tai palaveritiloja keskeisillä paikoilla sijaitsevista coworking-tiloista. Niitä hyödyntävät yhä enemmän myös kansainväliset yritykset, joiden vieraille ja työntekijöille työtilojen helppo saavutettavuus on ykkösasia.

Toimitilojen sijainnilla on tärkeä merkitys myös brändimielikuvan luomisessa ja rekrytoinnissa. Parhaat tekijät vaativat parhaan sijainnin.  

2. Kuka yrityksessä olisi paras henkilö vastaamaan toimitilojen hankinta- tai uudistusprosessista?

Henkilö, joka tuntee yrityksen tarpeet ja toimintakulttuurin. Mikäli tarkoituksena on vauhdittaa toimitilamuutoksella myös toimintakulttuurin muutosta, on johdon tuki prosessissa erityisen tärkeä.

Työskentelytapoja ja -tiloja uudistettaessa on hyvä konsultoida jo prosessin alkumetreillä toimitila-ammattilaista, jolla on kokemusta ja tutkittua tietoa siitä, minkälaiset tilaratkaisut eri tyyppisissä organisaatioissa toimivat ja mitkä tuovat lisäarvoa henkilöstölle.

”Mikäli tarkoituksena on vauhdittaa toimitilamuutoksella myös toimintakulttuurin muutosta, on johdon tuki prosessissa erityisen tärkeä.”

Neuvottelua helpottaa ja nopeuttaa, mikäli toimitilojen hankinnasta tai uudistamisesta vastaava henkilö on myös päätöksentekijä. Toimivassa tiimissä on usein asiakkaan projektivastaava, it-asiantuntija, henkilöstön edustaja sekä talousvastaava. Myös arkkitehti ja sisustussuunnittelija kannattaa ottaa suunnitteluun mukaan heti alusta asti.

3. Millaiset toimitilat keskisuuren yrityksen kannattaisi tällä hetkellä hankkia? 

Riippuu täysin toimialasta ja siitä, millä alueella yritys toimii. Tila ei enää ole pelkästään työpaikka, vaan se palvelee työntekijöitä myös esimerkiksi erilaisten kohtaamisten alustana ja toiminnallisuuden mahdollistajana – sekä toimii yhä enemmän myös kilpailutekijänä rekrytointitilanteessa.

Pelkät neliöt eivät ole enää merkityksellisiä. Toimitilan tulee ilmentää yrityksen toimintakulttuuria ja toimialan erityspiirteitä ja yrityksen imagoa. Sekä mahdollistaa työntekijöille ympäristö, joka vastaa kaikkiin työntekemisen tyyleihin ja tapoihin.

Lähetä oma kysymyksesi Spondan asiantuntijoille osoitteella asiakaspalvelu@sponda.fi.

Spondan asiantuntijat:

Asiakkuuspäällikkö Anu Haanmäki: Anun erityisosaamista ovat asiakaskokemus ja myyntityö. Työssä Anua innostaa erityisesti asiakkaiden kohtaaminen ja toimitilaratkaisujen löytäminen erityyppisille yrityksille.

Aluepäällikkö Tiia-Maria Koivusaari: Tiia-Marialla on kiinteistöalalta 10 vuoden kokemus. Hänellä on taito innostaa ympärillään olevat ihmiset yhteistyöhön – ja luoda selkeät tavoitteet, joihin kaikkien on helppo tähdätä.

Julkaistu 27.5.2018

Jaa