Taloudellista tietoa

Taloudellista tietoa

Sponda Oy on Suomessa rekisteröity osakeyhtiö, joka muuttui julkisesta osakeyhtiöstä (Oyj) yksityiseksi osakeyhtiöksi (Oy) keväällä 2020. Sponda-konsernin sijoituskiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on noin 0,9 miljoonaa neliömetriä koostuen toimisto- ja liiketiloista.

Sponda raportoi vuosittain vastuullisuustyönsä (myös taloudellisen vastuun) tulokset ja tavoitteet Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeiston mukaisesti.

Pörssitiedotteet »

Taloudelliset raportit »

 

Spondan osake

Sponda Oy on keväällä 2020 muuttunut julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi.

Yhtiö oli listattuna NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä ja osakkeen viimeisin kaupankäyntipäivä oli 5.12.2017, jolloin osakkeiden lukumäärä ja osakekannan tuottama äänimäärä oli 339 690 554.

Tämän jälkeen yhtiö oli joukkovelkakirjojen osalta listattu NASDAQ OMX Helsingin Pörsissä. Listaus on päättynyt 20.5.2020.

Lähtökohtaisesti Spondan sivuilla esitetty kurssidata perustuu Nasdaq Helsingin tietoihin. Pörssiyhtiövelvoitteiden osalta nähtävillä pidettävä aineisto löytyy nettisivujen arkistosta.

Rahoitus »