• Artikkelit
  • Hyvin kehittynyt vuokrausaste ja Forumin hankinta tukevat Spondan koko vuoden tulosta

Hyvin kehittynyt vuokrausaste ja Forumin hankinta tukevat Spondan koko vuoden tulosta

Vuoden 2016 aikana Sponda toteutti merkittäviä strategisia toimenpiteitä, mikä näkyy myös luvuissamme. Koko vuoden nettotuotot kasvoivat noin 15 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja olivat 190,9 miljoonaa euroa. Vahvan tuloksen ajureina ovat lähinnä hyvin kehittyneet vuokrausasteet ja Forumin hankinta. Vuokrausaste nousi 89,6 prosenttiin vuoden 2015 lopun tasosta 87,7 prosenttia.

Jatkoimme kiinteistöjen myyntejä vuoden aikana – myimme viimeisen omistamamme kiinteistön Turussa sekä logistiikkakiinteistöjä ja kiinteistöjä Venäjällä. Prioriteettimme on myydä loput logistiikka- ja Venäjän kiinteistöt vuoden 2017 loppuun mennessä.

Ratinan kiinteistökehityshanke Tampereella etenee suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa. Uuden kauppakeskusosan vuokrausaste on noin 55 prosenttia ja odotamme vuokrauksen etenevän vakaasti.

Helmikuussa 2016 lanseerattu MOW co-working-konsepti on osoittautunut menestykseksi. Avaamme uuden MOWn Ruoholahteen syksyllä 2017. Ruoholahdessa on erinomaiset julkiset yhteydet. Uusi MOW tarjoaa työpisteet 300 henkilölle.

Yhtiökokous on kutsuttu koolle 20. maaliskuuta 2017. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osingoksi 0,08 euroa/osake. Ehdotuksessa on huomioitu elo- ja syyskuussa 2016 jo maksetut osingot, 0,12 euroa/osake.

Tammikuun alussa uusi organisaatiorakenteemme tuli voimaan ja sitä myöten uudet raportointisegmentit. Julkaisemme segmenttien vertailuluvut ennen Q1-raportin julkaisua 5.5.2017.

Pia Arrhenius
Toimii Spondassa yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtajana. Bloggaa muun muassa Spondan taloudellisten katsausten yhteydessä. Sydäntä lähellä kiinteistöt ja golf. Utelias tulevaisuudelle ja digitaalisille ratkaisuille.

Julkaistu 3.2.2017

Jaa