• Julkaisut
  • Spondan vuosikertomukselle kultaa EPRA:n kiinteistöalan vuosikertomuskatselmuksessa

Spondan vuosikertomukselle kultaa EPRA:n kiinteistöalan vuosikertomuskatselmuksessa

Sponda Oyj
Lehdistötiedote
25.9.2014 klo 14:00

Spondan vuosikertomukselle kultaa EPRA:n kiinteistöalan vuosikertomuskatselmuksessa

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj:n vuoden 2013 vuosikertomus palkittiin
yhtenä toimialansa parhaimpana eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden kattojärjestö EPRA:n (European Public Real Estate Association) Lontoossa 24.9.2014 pidetyssä vuosiseminaarissa.

Eurooppalaisten pörssinoteerattujen kiinteistöyhtiöiden taloudellista raportointia mittaavassa vuotuisessa katselmuksessa oli tänä vuonna mukana 84 EPRA:n jäsenyrityksen vuosikertomusta. Näistä asiantuntijaorganisaatio Deloitten muodostama palkintolautakunta sijoitti 25 parasta vuosikertomusta kultatasolle. Spondan vuosikertomus oli parhaimmiston joukossa.

Vuosikertomuskatselmuksessa kiinnitetään erityistä huomiota EPRA:n antamien taloudellisen raportoinnin suositusten ja standardien noudattamiseen. Taloudellisen raportoinnin suositustensa avulla EPRA pyrkii edistämään kiinteistösektorin raportoinnin yhdenmukaisuutta, vertailukelpoisuutta ja läpinäkyvyyttä. Sponda osallistuu aktiivisesti EPRA:n toimintaan ja kiinteistöalan raportoinnin kehittämiseen.

Sponda Oyj

Lisätietoja:
Pia Arrhenius, yrityssuunnittelu- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040-527 4462

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,3 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,4 miljoonaa neliömetriä.