• Julkaisut
  • Spondalle jälleen tunnustusta kiinteistöalan vastuullisuuden GRESB-vertailussa

Spondalle jälleen tunnustusta kiinteistöalan vastuullisuuden GRESB-vertailussa

Sponda Oyj                      
Lehdistötiedote                 
04.09.2015

Spondalle jälleen tunnustusta kiinteistöalan vastuullisuuden GRESB-vertailussa

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda jatkaa parhaiden kiinteistöalan yritysten joukossa kansainvälisessä vastuullisuuden Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -tutkimuksessa. Sponda sai tutkimuksessa jo kolmatta vuotta peräkkäin Green Star -tunnustuksen.

Spondan pistemäärä nousi viime vuodesta 17 %, mikä on tulosta Spondan energiatehokkuusohjelman saavutuksista sekä jätteiden kierrätyksen lisäämisestä kiinteistöissä. Myös energiatietojen ulkopuolinen varmentaminen nosti uskottavuutta Spondan energiatehokkuusohjelman tuloksiin ja sitä kautta Spondan yleispistemäärää vertailussa.

GRESB-tutkimuksella on mitattu kiinteistöalan yritysten toimintaa kestävän kehityksen edistämiseksi jo vuodesta 2009. Arvioinnissa ovat mukana kaikki yritysvastuun osa-alueet, ja yrityksiä arvioidaan kokonaisvaltaisesti yhtiötason johtamisesta, sidosryhmätyöstä ja riskienhallinnasta. Myös yksittäisten kiinteistöjen energiankulutus, energiatodistukset, jätteiden hyödyntäminen sekä ympäristöluokitukset vaikuttavat arviointituloksiin.

GRESB on kiinteistöalalle räätälöity vastuullisuuden tutkimus- ja benchmark-työkalu, jonka avulla nostetaan esille alan vastuullisuuden asioita ja saadaan arvokasta kansainvälistä vertailutietoa. ”Käytämme raportin tuloksia alan kehityksen seurannassa ja omien ohjelmiemme suunnittelussa. On hienoa saada tunnustusta tähän asti tehdystä työstä. Se kannustaa jatkamaan kehitystyötä”, sanoo Spondan ympäristövastuupäällikkö Hanna Duraku.

GRESBin osallistujamäärä on kohonnut viime vuodesta 11 %. Tänä vuonna kerättiin tietoja 707 yhtiöltä ja rahastolta, jotka hallinnoivat 61 000 kohdetta maailmanlaajuisesti.

Sponda Oyj

Lisätietoja:
Hanna Duraku, ympäristövastuupäällikkö, Sponda Oyj, puh. 050 483 9735

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,1 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.