• Julkaisut
  • Sponda Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Sponda Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Sponda Oyj
Pörssitiedote
20.9.2017 klo 15:40

Sponda Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevaan välimiesmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Polar Bidco S.à r.l. (”Polar Bidco”), joka on The Blackstone Group L.P:n lähipiiriyhtiöiden neuvomien rahastojen omistuksessa oleva yhtiö, on 26.7.2017 käynnistänyt Sponda Oyj:n (”Sponda”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Spondan osakkeet.

Polar Bidcon edellä mainittua välimiesmenettelyä koskevan hakemukseen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Helsingin käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan välimiesmenettelyssä Spondan vähemmistöosakkeenomistajien etua lunastusmenettelyn aikana. Helsingin käräjäoikeus on 15.9.2017 antamallaan päätöksellä määrännyt uskotuksi mieheksi KTM Tiina Lindin.

Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen Polar Bidcon ilmoitus on tämän tiedotteen liitteenä.

Sponda Oyj

Sponda lyhyesti:

Sponda on Suomen suurimpien kaupunkien kaupallisiin kiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää liiketiloja, toimistotiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala oli noin 1,2 miljoonaa neliömetriä 30.6.2017.

www.sponda.fi

Release attachment: