• Julkaisut
  • Sponda Oyj hakee osakkeidensa poistamista pörssilistalta

Sponda Oyj hakee osakkeidensa poistamista pörssilistalta

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

Sponda Oyj
Pörssitiedote
18.10.2017 klo 13.45

Sponda Oyj hakee osakkeidensa poistamista pörssilistalta

Sponda Oyj:n (”Sponda”) hallitus on päättänyt hakea kaupankäynnin lopettamista Spondan osakkeilla ja osakkeiden poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta. Kaupankäynnin lopettamisen ja osakkeiden poistamisen pörssilistalta on tarkoitus tapahtua mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Polar Bidco S.à r.l. on saanut omistusoikeuden kaikkiin Spondan osakkeisiin osakeyhtiölain 18 luvun 6 §:n mukaisesti.

Hakemus kaupankäynnin lopettamiseksi Spondan osakkeilla ja osakkeiden poistamiseksi pörssilistalta jätetään Nasdaq Helsinki Oy:n listauskomitealle viimeistään 19.10.2017.

Sponda Oyj

Sponda lyhyesti:

Sponda on Suomen suurimpien kaupunkien kaupallisiin kiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää liiketiloja, toimistotiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala oli noin 1,2 miljoonaa neliömetriä 30.6.2017.