• Julkaisut
  • Sponda Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Sponda Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Sponda Oyj                                               
Pörssitiedote
7.6.2017 klo 9:05

Sponda Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus

Sponda Oyj on 6.6.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Polar Bidco S.à.r.l.:n omistusosuus Sponda Oyj:n osakkeista on 7,50 %.

Polar Bidco S.à r.l. (”Tarjouksentekijä”), joka on The Blackstone Group L.P:n lähipiiriyhtiöiden neuvomien rahastojen omistuksessa oleva yhtiö, ja Sponda Oyj (”Sponda”) ovat 5.6.2017 solmineet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisen Spondan hallituksen suositteleman julkisen ostotarjouksen ostaakseen kaikki liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat Spondan osakkeet (”Ostotarjous”). Tarjouksentekijä julkisti Ostotarjouksen 5.6.2017. Ostotarjousta koskevan tiedotteen mukaan Tarjouksentekijä on varannut itselleen oikeuden ostaa Spondan osakkeita ennen tarjousaikaa, sen aikana ja/tai tarjousajan jälkeen Nasdaq Helsingissä käytävässä julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin. Osakkeiden ostojen seurauksena Tarjouksentekijän suora omistus Spondassa on noussut 7,50 prosenttiin.

Polar Bidco S.à r.l:n omistus 5.6.2017:

 % osakkeista ja
äänistä (7.A)
% osakkeista ja
äänistä
rahoitus-
välineiden
kautta (7.B)
Yhteenlaskettu
%
-osuus
(7.A + 7.B)
Kohdeyhtiön
osakkeiden ja
äänten
kokonaismäärä
Osuus liputusrajan
saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
7,500,007,50339 690 554
Edellisessä
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
N/AN/AN/A 

Tiedot liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakkeet ja äänet   
Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora 
(AML 9:5)
Välillinen 
(AML 9:6 ja 9:7)
FI000900682925 465 390 7,50
YHTEENSÄ25 465 390 7,50

Sponda Oyj
 

Sponda Oyj on Suomen suurimpien kaupunkien toimitilakiinteistöihin erikoistunut kiinteistösijoitusyhtiö. Spondan toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja kehittää toimistotiloja, liiketiloja ja kauppakeskuksia toimintaympäristöiksi, jotka luovat edellytykset asiakkaiden menestykselle. Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo on noin 3,8 miljardia euroa ja vuokrattava pinta-ala noin 1,2 miljoonaa neliömetriä.