Näin toimistotilan vuokrahinta muodostuu

Suurin toimistotilan vuokraan vaikuttava tekijä on sijainti. Sijainnin ja neliöiden lisäksi yritys maksaa myös palveluista, energiasta ja kiinteistöhuollosta. Hoitokulut voivat muodostaa vuokrakuluista jopa kolmanneksen.

Toimistotilojen neliöhintoihin vaikuttavat merkittävimmin sijainti ja alueen keskimääräinen vuokrataso. Kasvukeskuksissa hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitsevat tilat ovat halutuimpia ja myös niiden vuokrahinnat ovat kalleimmat.

Toimitilan vuokraaja ei hanki käyttöönsä pelkästään neliöitä, sillä vuokrahintaan kuuluu aina kattava paketti erilaisia palveluja energiasta ja kiinteistöhuollosta lähtien. Näiden palvelujen hinnoista rakentuvat toimitilan hoitokulut, joista suurin osa sisältyy asiakkaan maksamaan kokonaisvuokraan.

Hoitokulut ovat yleensä noin 20–35 prosenttia vuokrahinnasta. Pääkaupunkiseudulla hoitokustannukset ovat muuta Suomea korkeammat. Toimitilojen ylläpitokulut ovat nousseet merkittävästi viime vuosina, mutta vuokrahintoihin ei ole tullut merkittäviä muutoksia. Vain Helsingin keskustassa vuokrat ovat nousseet.

Toimitilojen kustannukset kuriin energiatehokkailla ratkaisuilla

Toimitilojen hoitokustannuksista valtaosan muodostavat kiinteistövero sekä lämmitys- ja sähkökulut. Näistä kaksi ensimmäistä sisältyvät yleensä vuokraan. Sähkökulut vuokralainen maksaa omien tilojensa osalta todellisen kulutuksen mukaisesti.

Kehittynyt teknologia ja ilmastoherääminen ovat saaneet kiinteistönomistajat panostamaan yhä enemmän kiinteistöjensä vastuullisuuteen. Me Spondalla kehittämme jatkuvasti kiinteistöjemme energiatehokkuutta ja pienennämme niiden tuottamaa hiilijalanjälkeä. Tämä näkyy luonnollisesti pienempinä sähkö- sekä lämmityskuluina ja vuokralaiselle syntyvinä säästöinä.

Kestävän kehityksen johtajaksi valittu Sponda: ”Vastuullisuus tuo asiakkaille uudenlaista lisäarvoa.” »

Tutkimme Spondassa myös kiinteistömme energiankäyttötapoja ja pyrimme kehittämään toimintaa saatujen tulosten mukaisesti. Olemme ottaneet käyttöön esimerkiksi tehokkaampia ja älykkäämpiä lämmitys-, ilmanvaihto- ja sähköratkaisuja, joiden avulla säästämme energiaa ja ympäristöä. Monissa kohteissamme myös valaistus toimii tunnistimilla ja säätyy automaattisesti auringonvalon määrän mukaan.

Lisäpalveluiden keskittäminen kannattaa toimitilan vuokrauksessa

Toimistotilojen hoitokuluista osan muodostavat kiinteistöhuolto ja yleisten tilojen siivous, jotka kaikki sisältyvät vuokraan. Muut kiinteistöpalvelut, kuten aulapalvelut, laskutetaan yleensä erikseen. Näiden lisäksi toimitiloissa voi olla yleisiä neuvotteluhuoneita, joista laskutetaan tuntiperusteisesti.

Vuokralainen maksaa yleensä itse vuokraamiensa tilojen siivouskustannukset haluamansa laatutason mukaisesti. Mahdollisista remonttikuluista sovitaan tapauskohtaisesti.

Tilaan tehtävän mahdollisen remontin ja siihen liittyvän sisustussuunnittelun kustannukset voidaan lisätä vuokraan, mutta vuokralainen voi halutessaan maksaa ne myös erikseen.

Mitä etuja iso kumppani tarjoaa?

  • Laaja tarjonta ja kokemus – sopiva tila löytyy helpommin
  • Toimiva vuokrausprosessi
  • Energiatehokkaat kiinteistöt pienentävät vuokrakuluja
  • Kokonaisvaltainen palvelu – kiinteistönomistaja vastaa myös asiakkuuksista
  • Mahdollisuus investoida vuokralaisen toivomiin muutostöihin
  • Kilpailukykyiset lisäpalvelut
  • Ilmainen asiantuntija-apu
  • Tilan vaihto kasvuvaiheessa onnistuu helposti

Etsitkö toimitilaa – kerro tarpeesi, niin ehdotamme sopivia vaihtoehtoja »

Esimerkki vuokrahinnan muodostumisesta

Toimitilojen prime-vuokrat e/m²/kk

Neljäs kvartaali 2021

Pääkaupunkiseudun toimistotilojen ylemmät markkinan bruttovuokrat e/m²/kk

Neljäs kvartaali 2021

Yleiset markkinahinnat ovat suuntaa-antavia, todellisiin hintoihin vaikuttavat monet eri tekijät, kuten esimerkiksi tarkka osoite (toimistotilan hinta voi vaihdella merkittävästi jopa samalla kadulla mm. asiakasvirroista riippuen), kerros, kiinteistön rakennusvuosi ja tilojen laatutaso.

Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin vuosimuutokset prosentteina neljännesvuosittain

Ylläpitokulut nousivat vuosien 2020–2021 välillä 5,6 prosenttia.

Ylläpidon kulueristä eniten nousivat vahinkovakuutukset 9,8 % sekä sähkön kustannukset 9,7 %. Korjausten kustannukset kasvoivat 8,3 %, lämmityskulut 6,8 %, jätehuolto 5,7 %, hallinto 2,3 prosenttia sekä käyttö ja huolto 2,9 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 3,0 % prosenttia. Siivouksen kustannukset nousivat 0,6 prosenttia.

Asiantuntijoina toimivat Sponda Oyj:n asiakkuus- ja aluepäälliköt.

Jaa